product_Bg
Karakteristike:Koristi se potpuno automatska japanska japanska specijalna mašina za namotavanje, sa stabilnim i pouzdanim performansama, visokom ponovljivošću i visokoj krutosti vodiča kablova, namotaja.
primjena:Uglavnom se koristi za prijenos signala antene 5G mobilnog telefona, blizine kartice za kontrolu pristupa, beskontaktne pametne kartice, kućne brojeve, RF primopredajne module, sljedive uređaje, elektronske oznake za praćenje životinja, poljoprivredu, GPS, itd.