product_Bg
Zlatni orao ne samo da može isporučiti induktorsku zavojnicu, već i proizvodi visokofrekventne transformatore, dijelove za brizganje plastike i druge električne proizvode koji se sklapaju.
Zlatni orao omogućava značajnu uštedu troškova i korist za vašu kompaniju revizijom vaših dobavljača u Kini ili možemo preporučiti pouzdanog dobavljača vašoj organizaciji.
Posljednjih godina bilo je 10 kotiranih kompanija za reviziju, 10 je prošlo i naručilo, šta vas brine?